2016. nov 02.

Az EU adózásról röviden

írta: Bárka Levente András
Az EU adózásról röviden

eu-tax-evasion-154055656-1024x681.jpg

Valljuk be, első látásra nem könnyű megérteni az Európai Unió tagállamok közötti adózás szabályozását. A közös uniós jogharmonizációról, az adók kirovásáról, és a fair uniós adózás működéséről az alábbiakban olvashatunk.

A felsőbb szinten hozott EU adóharmonizációs döntéseknek fő célja a belső piac erősítése, hatékonyabbá tétele; a szabad munkaerő, tőke, szolgáltatás, áru áramlásának biztosítása. Ehhez elengedhetetlen az adózás helyének megválasztási joga. Fontos, hogy egy uniós állampolgár a különböző adóterheket össze tudja hasonlítani. De valljuk be, a különböző nemzeti és felsőbb szintű adószisztémák gyakran megnehezítik a helyzetet. Ilyen például, ha a helyi adószabályok negatív megkülönböztetést alkalmaznak a külföldi anyavállalatú cégekkel, vagy a nem hazai jövedelemforrásokkal és adófizetőkkel szemben. Ezekre az esetekre van az uniós adójogi szabályozás, és az OECD. Látható, hogy még nagyobb kooperativitásra lesz szükség az uniós tagállamok között, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, és megállapodások szükségesek az adótörvények egyszerűsítéséhez és a szabad 4 áramlásának biztosításához.

Vajon tényleg EU veti ki az adókat?

Nem, az EU nem rója ki az adókat. Az a tagállamok szintjén a kormányok által kerül végrehajtásra. Az EU büdzsé saját költségvetése mellett, egyéb bevételekből próbálja biztosítani a működését. Ezek vámokból, minimális nemzeti ÁFA bevételekből tevődnek össze. Az európai Bizottság igyekszik bevonni az állampolgárokat, vállalkozásokat a közös egyeztetésbe. Kíváncsi az esetek megoldására irányuló javaslatokra, és az Európai Bíróság az uniós jog helyes alkalmazását vizsgálja. Az európai bizottság jelzi és fellebbez, ha valamelyik ország nem tartaná magát az uniós joghoz, de a nemzeti bíróságok feladata a nemzeti törvények uniós joggal való kompatibilitásának biztosítása.

Manapság a nemzeti kormányok szabad kezet kapnak a hazai adójogszabályok meghozatalában, de bizonyos alapelveknek meg kell felelniük, mint például a diszkriminációmentesség, a gazdasági közösségen belüli szabad mozgás tiszteletben tartása. Az EU célul tűzte ki az együttműködési folyamatokat, és a határokon átívelő uniós tevékenységek fair és hatékony adóztatásának biztosítását. Egy tagállam politikai döntése pozitív és negatív úton is befolyásolhatja a szomszédos országait, ezért döntöttek úgy az országok, hogy szorosabbra fűzik az egymás közötti együttműködés mértékét. Átfogó megoldást az jelentene, ha a közpénzek feletti döntéshozatalt objektív, szakmai pillérekre helyeznék, az uniós érdekeket szem előtt tartva. Nyilvánvaló, hogy egy-egy tagállam főbb közkiadásai (nyugdíj, oktatás, egészségügy) fontos elemeit biztosítják egy országnak. Ehhez a költségvetésnek rengeteg bevételre van szüksége, amelyet többek között adókból tud biztosítani.

Az adótrükközések csökkentik az EU bevételeit

Gyakori eset, hogy sokan megpróbálják kihúzni magukat a törvényszerű adózás alól. Uniós szinten három csoportot különböztetünk meg az adótrükközések esetén: ezek az adótervezés (tax planing) ami legális adómérséklés; az adókikerülés (tax evasion), ami szankcióval járhat; és az adócsalás (tax fraud), ami már egyértelműen bűncselekmény.

Az említett esetek elkerülése érdekében kooperációs programok vannak az Európai Unióban: ilyen például a Fiscalis 2020, valamint adócsalás elleni szervezetként tevékenykedik az OECD, vagy a Bizottság által javasolt CCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). EU-n kívüli megállapodások is vannak Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino között, vagy éppen Svájccal.

Hogy az adócsalások hatékonyabb felderítésre kerülhessenek, közös uniós adómonitoring és gyors reakciós mechanizmus kiépítése folyik, valamint a BEPS-szel (Base Erosion and Profit Shifting) is erős kooperáció kezdődött. Tény, hogy további mód lenne az effektívebb adózás érdekében a bürökrácia csökkentése, az adó-visszaigénylések nagyobb ellenőrizése, és az adóparadicsomok kíméletlen elszámoltatása.

Kérdéses az adópolitika jövője

A jelen és a jövő kihívása a digitális gazdaság adóztatásában van. Sajnos nincs konszenzus ezen a téren. Az erre az ágazatra vonatkozó egységes adóztatási szisztémák még váratnak magukra, de a nemzetközi adó-esettanulmánymegoldó versenyek kulcsfontosságú terepe e szféra köré szerveződik.

Látható, hogy egy egységes, EU szintű adópolitika kialakítása, és végrehajtása meglehetősen komplikált kihívások elé állítja a szervezeti működést.  Hogy ez megvalósulhasson EU állampolgári szinten is tisztában kell lennünk az adójogi működéssel, lehetőségeinkkel, és kötelezettségeinkkel.

Forrás:

Luxembourg Publications Office of the European Union (2015) The European Union explained: Taxation

Kép:

www.occupy.com (2016)

Szólj hozzá

tudomány adózás közgazdaságtan társadalomtudomány Európai Unió OECD BEPS Taxation CCCTB Bárka Levente András